Tag: Reële waarde

Boekhoudkundige verwerking van een overname volgens de purchase accounting-methode

Een overname dient in de jaarrekening te worden verwerkt conform de purchase accounting-methode (RJ 216.201).  In dit artikel leggen we stapsgewijs uit hoe de boekhoudkundige verwerking van een overname volgens de purchase accounting-methode geschiedt. Bij de purchase accounting-methode dient het volgende te worden vastgesteld: De overnemende partij De overnamedatum De

Lees verder