Overnames onder gemeenschappelijke leiding

Een overname onder gemeenschappelijke leiding doet zich voor wanneer een entiteit binnen de groep verkocht wordt. Bijvoorbeeld bij een herstructurering van een groep waarbij dochtermaatschappij A een deelneming aan dochtermaatschappij B verkoopt.

Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening

Een overname onder gemeenschappelijk leiding heeft in beginsel geen invloed op de geconsolideerde jaarrekening van de groep. Op de enkelvoudige jaarrekeningen van de betrokken entiteiten heeft een overname onder gemeenschappelijke leiding wel invloed.

Verwerkingsmethoden

Voor de verwerking van een overname onder gemeenschappelijke leiding bestaan drie methoden:

  • Pooling of interestmethode
  • Carry-over accountingmethode
  • Purchase accountingmethode

 

Pooling of interestmethode

Bij de pooling of interestmethode worden de overgenomen boekwaarden over het boekjaar  en het vorige boekjaar (dus retrospectief vergelijkende cijfers aanpassen, alsof de overname al sinds het begin van de vergelijkende cijfers een feit was) opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Bij de pooling of interestmethode komt geen goodwill voor.

Carry-over accountingmethode

De carry-over accountingmethode lijkt op de pooling of interestmethode. Bij deze methode worden de overgenomen boekwaarden vanaf de overnamedatum opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Dit betekent o.a. dat de vergelijkende cijfers niet aangepast hoeven te worden. Bij de carry-over accounting-methode komt geen goodwill voor.

Purchase accountingmethode

Bij de purchase accountingmethode worden de identificeerbare activa en passiva op reële waarde gewaardeerd. Het verschil tussen verkrijgingsprijs en de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva betreft goodwill. Bij deze methode worden de overgenomen reële waarden en de goodwill vanaf de overnamedatum opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.

Voorwaarden

Voor de pooling of interestmethode of de carry-over accountingmethode mag bij de overname van een bedrijf onder gemeenschappelijke leiding altijd gekozen worden. Bij deze methode verandert de boekwaarde geconsolideerd niet (geen bepaling reële waarde van de afzonderlijke identificeerbare activa en passiva en geen opname van goodwill). Dit sluit aan bij het – bezien vanuit de groep – niet wijzigen van de beschikkingsmacht over de afzonderlijke activa en passiva.

Voor de purchase accountingmethode mag enkel gekozen worden indien dit recht doet aan de economische realiteit. Het risico van eigen ontwikkelde goodwill activeren zorgt er veelal voor dat niet gekozen kan worden voor de purchase accountingmethode.