Omgekeerde overname

Bij een omgekeerde overname worden de aandeelhouders van de overgenomen partij meerderheidsaandeelhouder van de overnemende partij.

Juridisch is bij een omgekeerde overname de partij die overneemt de overnemer. Feitelijk betreft het echter de overgenomen partij. Hierin verschilt een omgekeerde overname van een reguliere overname.

Om deze reden wordt de overgenomen partij bij een omgekeerde overname voor verslaggevingsdoeleinden aangemerkt als de overnemende partij.

Hoe wordt een omgekeerde overname administratief verwerkt?

Een overname die als een omgekeerde overname kwalificeert, wordt administratief ‘omgekeerd’ geadministreerd. Daar waar bij een reguliere overname de overgenomen partij op overnamedatum op reële waarde wordt gewaardeerd om o.a. de goodwill te bepalen, wordt bij een omgekeerde overname de overnemende partij op overnamedatum op reële waarde gewaardeerd.

  • Reguliere overname
    • Overnemende partij -> boekwaarde op overnamedatum
    • Overgenomen partij -> reële waarde op overnamedatum
  • Omgekeerde overname
    • Overnemende partij -> reële waarde op overnamedatum
    • Overgenomen partij -> boekwaarde op overnamedatum

 

Voorbeeld van een omgekeerde overname

Onderneming A met een boekwaarde van 9 miljoen en een reële waarde van 10 miljoen neemt – middels het uitgeven van aandelen – Onderneming B met een boekwaarde van 35 miljoen en een reële waarde van 40 miljoen voor 42 miljoen over.

Na de overname hebben de oude aandeelhouders van onderneming B de meerderheid van onderneming A in bezit.

Omdat de oude aandeelhouders van onderneming B de meerderheid van onderneming A in bezit hebben, wordt onderneming A voor verslaggevingsdoeleinden op reële waarde gewaardeerd en onderneming B op boekwaarde.